เดินหน้าปรับโฉมห้างร้าง “นิวเวิลด์ บางลำพู” สู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน กทม.

ออกแบบ

เดินหน้าปรับโฉมห้างร้าง “นิวเวิลด์ บางลำพู” สู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน กทม.

ออกแบบ

สำนักงานเขตพระนคร ปรับปรุงพื้นที่ห้างนิวเวิลด์ บางลำพู เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (ภาพ : เพจ สำนักงานเขตพระนคร) สำนักงานเขตพระนคร เดินหน้าปรับปรุงพื้นที่ห้างนิวเวิลด์ บางลำพู เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการจัดนิทรรศการ และพื้นที่ทำการค้าบางส่วน ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลย สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รายงานความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้างนิวเวิลด์ บางลำพู เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผ่านเพซบุ๊กแฟนเพจ สำนักงานเขตพระนคร ดังนี้ สำนักงานเขตพระนคร ปรับปรุงพื้นที่ห้างนิวเวิลด์ บางลำพู เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (ภาพ : เพจ สำนักงานเขตพระนคร) สำนักงานเขตพระนคร ได้เข้าปรับปรุงพื้นที่อาคารห้างนิวเวิลด์ ซึ่งเจ้าของได้มอบให้กรุงเทพมหานครนำมาใช้ประโยชน์ โดยเขตได้เข้าไปตรวจสอบสภาพอาคาร พบว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ จึงมีแผนจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดแสดงนิทรรศการ และพื้นที่ทำการค้าบางส่วน ซึ่งเขตได้มีการตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาดังกล่าว

ทั้งนี้เบื้องต้นเขตได้ทำการพัฒนาความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์มาระยะหนึ่งแล้ว โดยตั้งแต่เมื่อวาน (10ก.ย.65) นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาด ล้างทำความสะอาด ปรับปรุงคอกต้นไม้ และประดับตกแต่งต้นไม้ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ให้เกิดความสวยงาม รวมทั้งสร้างทางเดินไม้เพื่อให้ประชาชน/นักท่องเที่ยว ได้เข้าไปเดินชมอาคารและถ่ายภาพได้ในอนาคต และในวันนี้ (11ก.ย.65) ผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนี้ก็จะได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของนิทรรศการ บอกเล่าประวัติ ความเป็นมาของอาคารหลังดังกล่าวให้ผู้คนได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป